Author Details

., DARMANSYAH, FISIPOL Univ. Muhammadiyah Mataram